fbpx

Nënshkruhet Marrëveshja për Garanci Bankare për kreditimin e Fondit BESA sh.a. në mbështetje të rritjes dhe konsolidimit të aktivitetit të tij


Në kuadër të bashkëpunimit me partnerë dhe donatorë të ndryshëm, sot më datë 6 Dhjetor 2019, Fondi BESA sh.a. dhe Rural Credit Guarantee Foundation-Albania nënshkruanMarrëveshjen për të lëshuar Garanci për Marrëveshjet e Huasë së Fondit BESA sh.a. me Bankat e nivelit të dytë.

Shuma e garancisë së kredisë deri në 5,000,000 € ose ekuivalente në Lekë është një garanci e sigurtë për çdo marrëveshje huaje që Fondi BESA sh.a. do të nënshkruajë me Bankat e nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri.

Qëllimi i garancisë është të lehtësojë huadhënien e Fondit BESA sh.a për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, me një fokus të shtuar në sektorin e bujqësisë dhe zonat rurale. Kjo do të kontribuojë në promovimin e rritjes dhe punësimit në Shqipëri, veçanërisht në sektorin e bujqësisë. Përmes kësaj Marrëveshje, Fondi BESA sh.a., si Institucion lider në tregun e Mikrofinancës në Shqipëri, synon të zgjerojë dhe përdorë në mënyrë efiçente të gjitha mekanizmat e vlefshme në kuadër të plotësimit të nevojave të tij, për të përmbushur objektivat ambicioze për zgjerimit të aktivitetit.

  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...