fbpx

Njoftim mbi zhvillimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë Fondi Besa sh.a. 2016 (shtesë në rendin e ditës)


NJOFTIM

PËR NJË SHTESË NË RENDIN E DITËS NË MBLEDHJEN E ZAKONSHME TË ASAMBLESË SË PERGJITHSHME TË FONDIT BESA SH.A.

Drejtuar : Të gjithë aksionerëve të Shoqërisë Fondit Besa Sh.A.

Të nderuar aksionerë,

Në vijim të Njoftimit për zhvillimin e mbledhjes së zakonshme të Asamblesë së Përgjithshmë të aksionareve të Fondit Besa sh.a. [nbsp]ditën e marte, datë 14 Qershor[nbsp] 2016, ora 11.00, në ambientet e Kompleksit “Tropikal” në Durrës, në rendin e ditës pas pikës 5, shtohet pika 5/1 si më poshtë:

5/1.Për një shtesë në Statutin e Shoqërisë “Fondi Besa” Sh.A.

Bashkëngjitur do të gjeni tekstin e ndryshimit të Statutit të Shoqërisë “Fondi Besa” SHA . (klikoni ketu)

Njoftimin e shtesës së rendit të ditës dhe tekstin përkatës të ndryshimit të Statutit [nbsp]mund ta gjeni edhe në faqen web të Shoqërisë në adresën në internet (www.fondibesa.com)

Lutemi konfirmoni marrjen e njoftimit për shtesën në rendin e ditës të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.

Drejtori Ekzekutiv

Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ