fbpx

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E ZAKONSHME TË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQERISË FONDI BESA SH.A.


Drejtuar: Aksionerëve të Fondit BESA SH.A.

Bazuar në Statutin e shoqërisë Fondi BESA sh.a., si dhe në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, (i ndryshuar) ju njoftojmë se ditën e Hënë, datë 18 Qershor 2018, ora 11.00, në ambientet Mak Albania Hotel (Ish-Hotel Sheraton), Tirane, zhvillohet mbledhja e zakonshme e Asamblesë së Përgjithshme të shoqerise Fondi Besa SH.A. me rend dite si më poshtë:

1. Miratimi i Raportit të Drejtorit Ekzekutiv mbi aktivitetin e Fondit Besa SH.A. për vitin 2017.

2. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Fondit BESA SH.A., individuale dhe të konsoliduara, të audituara nga kompaniaaudituese “Deliotte Albania” për vitin ushtrimor 2017.

3. Miratimi i fitimit të shoqerise Fondi BESA SH.A. për vitin 2017 dhe përdorimit të tij.

4. Miratimi i Plan-Biznesit të Fondit BESA SH.A. për vitin 2018 dhe për periudhën 2018-2021.

5. Miratimi i kompanisë për auditimin e pasqyrave financiare të Fondit BESA SH.A. për vitin ushtrimor 2018.

6. Miratimi i licencimit të Shoqerisë Fondi BESA SH.A. për veprimtaritë shtesë “Për shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave”dhe “Për këmbimin valutor”.

7. Të ndryshme.

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Elbasanit. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomiko Të ketë të paktën 1 ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore & Pogradec. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:  Të kenë diplomë të shkollës ...