fbpx

Njoftim për shtyp: Fondi Besa sh.a. dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë lidhën Marrëveshjen e Kredise dhe Marreveshjen e Pjesëmarrjes në Fondin e Garancisë, në kuadër të Programit të Mbështetjes së Biznesit (PMB)


Fondi Besa sh.a. dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë më 30.01.2018 lidhën Marrëveshjen e Kredise dhe te Pjesëmarrjes në Fondin e Garancisë, në kuadër të Programit të Mbështetjes së Biznesit (PMB), një nismë e rregulluar nga[nbsp] “Programi i Asistencës së Integruar për Zhvillimin e SME-ve (ndërmarrjet e vogla dhe të mesme) Shqiptare – IASME”, i ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar, me ligjin 19/2014, datë 27.02.2017. Kjo nismë ka për qëllim zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shqiptare (SME).

Ky është një program i përbashkët i Qeverisë Italiane dhe Qeverisë Shqiptare, me synim përmirësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shqiptare, duke i mbështetur me kredi me interesa të ulëta dhe me fond të garantimit të kredive, për të favorizuar kryerjen e investimeve për zhvillimin e tyre në një klimë sa më të përshtatshme financimi.

The program includes two important financial instruments in favor of Albanian SMEs:

Linjë Kredie, e cila do të përdoret për të mundësuar kredi të buta për SME-të, në shumën totale prej 36 milion Euro; dhe

Fondin e Garancisë, në shumën 5 milion Euro, i cili do të përdoret për të garantuar deri në 60% shumën e kredisë së kërkuar.

Për më tepër shiko: http://www.prodaps.al/linje-kredie-per-sme/

Ne kuader te kesaj Marreveshje u organizua edhe nje workshop, i cili u drejtua dhe u menaxhua nga Z. Kino Buxheli, Drejtor i Programit Italo –Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri dhe zj. Briolda Jahaj, Eksperte Financiare e Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SMEve.

Gjatë trajnimit u organizuan punë në grupe, ku pjesëmarrësit aplikuan konkretisht të gjitha njohuritë e marra dhe në të njëjtën kohë qartësuan dhe tejkaluan çdo vështirësi që hasën gjatë punës së tyre.

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Elbasanit. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomiko Të ketë të paktën 1 ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore & Pogradec. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:  Të kenë diplomë të shkollës ...