fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin Drejtor Dege per qytetin e Lushnjes.

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

• Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik, Menaxhim Biznesi ose fusha te tjera te ngjashme;
• Te kete aftesi te mira ne shitje, analize financiare & menaxhimin e stafit;
• Preferohet te kene eksperience pune minimumi 2 vjet si Drejtor Dege ose 4 vjet ne nje pozicion shitje ne sektore te ngjashem;
• Te kete aftesi lidershipi & njohuri te avancuara mbi produktin e kredise;
• Te kete aftesi shume te mira analitike, organizative & te menaxhimit te kohes;
• Te kete njohuri te mira te gjuhes Angleze;
• Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

• Kerkese per punesim
• Curriculum Vitae
• Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
• Deshmi te ndryshme kualifikimi
• Reference pune nga punedhenesi i fundit
• Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 31 Maj 2020 dhe te dorezohet me zarf te mbyllur ne adresen si me poshte:

  • Rruga Dritan Hoxha, Laprake, Tirane, Albania

Ose ne adresen zyrtare te emailit si me poshte:

  • mfi@besa.org.al

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.