fbpx

NJOFTIM PUNESIMI


NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST AUDITUES per Zyren Qendrore.

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

• Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti i Ekonomise;
• Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
• Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze;
• Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
• Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e financiar;
• Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
• Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

• Kerkese per punesim
• Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brenda datës 18 Korrik 2020 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur pranë Zyrës Qendrore të Fondit Besa, me adresë: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprakë, Tiranë ose ne adresen zyrtare si me poshte: [email protected]

  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...