fbpx

NJOFTIM PUNESIMI


NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST AUDITUES per Zyren Qendrore.

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

• Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti i Ekonomise;
• Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
• Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze;
• Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
• Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e financiar;
• Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
• Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

• Kerkese per punesim
• Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brenda datës 18 Korrik 2020 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur pranë Zyrës Qendrore të Fondit Besa, me adresë: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprakë, Tiranë ose ne adresen zyrtare si me poshte: [email protected]

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...