fbpx

NJOFTIM PUNESIMI


Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST PROGRAMIST per Zyren Qendrore.

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

Kualifikimet

• Arsim të lartë në degët Informatik ose Inxhinjeri Software
• Mbi 2 vite eksperience e verifikuar si zhvillues per aplikacionet web
• Projekte te realizuara me sukses ne nivel mid dhe enterprise

Aftesit e kerkuara

• eksperience mbi 2 vjet ne Php , Java ose ASP
• njohje shume te mire ne front end programming html, css, bootstrap, javascript
• duhet te demostroj profesionalitet me nje nga framework e Php , Java ose ASP
• eksperience mbi 2 vite ne SQL SERVER 2012/2014
• aftesi per te kuptuar,zhvilluar skemat dhe tabelat ne databaza
• duhet te deshmoje aftesi te mira programuese ne Transact-SQL dhe Store Procedure
• duhet te kete eksperience ne identifikimin e nevojave te userave dhe automatizimin e tyre
• aftesi per te ndjekur kerkesat dhe specifikimet e dizajnit per te ndertuar aplikacione me cilesi
• aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup si dhe te ndihmoj per zgjidhjen e problemeve
preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e financiar;
• te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

Kualifikime të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit

• javascript, nodejs, ajax
• administrim IIS,Apache (Web,Smtp,ftp)
• design GUI

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

• Kerkese per punesim
• Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 5 Gusht 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprake, Tirane ose ne faqen tone zyrtare si me poshte:

mfi@ besa.org.al

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...