fbpx

NJOFTIM PUNESIMI


Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin Konsulent IT per Zyren Qendrore.

Kërkesat kryesore per kandidatët per këtë pozicion janë:

• Arsim i lartë në fushën e teknologjisë së informacionit.
• Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë).
• Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e Institucionit në fushën e IT – së.
• Njohuri të pergjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si LINUX, Windows Server 2012 dhe më pas, etj.
• Njohuri të pergjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches, etj.
• Njohuri të mira në gjuhet e programimit C ++, C #, Java, PHP, NET ose Python.
• Njohuri të mira në SQL server 2012/2014 dhe Oracle.
• Aftësi organizimi eksperte për zgjidhjen e problemeve dhe në trajtimin e situatave të vështira dhe për të zhvilluar zgjidhje.
• Aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup.
• Aftësi në menaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënë rezultatet maksimale.
• Certifikim ITIL ose COBIT e preferuar.

Detyrat kryesore për të cilat do te jetë përgjegjës:

• Të ofrojë këshilla strategjike dhe rekomandime në perdorimin e teknologjisë për të arritur qëllimet dhe objektivat e institucionit.
• Të menaxhojë iniciativat në departamentin e IT dhe të bashkëpunojë me stafin e brendshëm teknik.
• Të menaxhojë përcaktimin e kërkesave të sistemeve të informacionit dhe realizimin e objektivave të projekteve të IT.
• Të rekomandojë dhe sugjerojë blerjen e pajisjeve hardware dhe sistemeve software të përshtatshme sipas kërkesave të institucionit.
• Të prezantojë zgjidhje teknike dhe platformat software në infrastrukturën aktuale të IT me qëllim përmirësimin e proceseve.
• Të menaxhojë implementimin e sistemeve dhe programeve të reja, dhe problemeve të ndryshme që mund të lindin.
• Të japë rekomandime në përmirësimin e eficencës së skuadrës së IT – së.
• Të analizojë problemet e mundshme dhe të prezantojë me shkrim ose verbalisht mënyrat e zgjidhjes së tyre.
• Të rekomandojë përditësimin e infrastrukturës së IT- së me teknologjitë e reja dhe të përparuara.
• Të monitorojë sistemet dhe rrjetin kompjuterik në institucion.
• Të menaxhojë zbatimin e masave të sigurisë së informacionit në departamentin e IT.

Të gjithë kandidatët duhet te paraqesin dokumentet e mëposhtme:

• Kërkese per punësim
• Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brenda datës 31 Gusht 2020 dhe të dorëzohet në zarf te mbyllur pranë Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprakë, Tiranë ose në adresën tonë zyrtare sa më poshtë: [email protected]

Për çdo informacion tjetër mund te vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com dhe për çdo paqartësi mund të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve pranë Zyrës Qëndrore, në nr. e telefonit: 04 2253841/842.

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...