fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan, Koplik, Librazhd dhe Cërrik.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

* Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;

* Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektore të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do te jetë e negociushme);

* Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;

* Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Te gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

1. Kërkesë për punësim

2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 17 Qershor 2021 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

[email protected]

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...