fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan, Koplik, Librazhd dhe Cërrik.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

* Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;

* Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektore të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do te jetë e negociushme);

* Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;

* Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Te gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

1. Kërkesë për punësim

2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 17 Qershor 2021 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

[email protected]

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO ...
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...