fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall

konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE

për qytetet si më poshtë:Tiranë, Durrës, Shkodër, Peshkopi, Korçë, Berat, Fier dhe Vlorë.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

  • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
  • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektore të ngjashëm (për

personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do te jetë e negociushme);

  • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
  • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Te gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

  1. Kërkesë për punësim
  2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 20 Prill

2021 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet

www.fondibesa.com.