fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Të kenë diplome të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 • Të kenë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
 • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim
 2. Curriculum Vitae
 3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash.
 4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi
 5. Referencë pune nga punëdhënësi i fundit
 6. Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brënda datës 24 Janar 2022 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur në adresën si më poshtë:

 • Rruga Dritan Hoxha, Laprakë, Tiranë, Albania

Ose në adresën zyrtare të emailit si më poshtë:

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibësa.com dhe për çdo paqartësi mund të kontaktoni me Dëpartamentin e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve pranë Zyrës Qëndrore, në nr. e telefonit: 04 2253841/842.

 • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
 • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
 • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...