fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

Tiranë, Fier, Korçë, Berat, Lushnjë, Kukes,Tropojë.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

  • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
  • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
  • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
  • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

1. Kërkesë për punësim

2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 16 Shkurt 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al