fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔 shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetet Tiranë, Lushnjë, Vlorë, Berat, Gramsh, Koplik dhe Ballsh.

𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:
– Diplomë e shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
– Preferohet eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në
këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
– Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
– Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:
– Kërkesë për punësim
– Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 𝟭𝟰 𝗣𝗿𝗶𝗹𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟯 në adresën tonë zyrtare të Institucionit si më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.