fbpx

NJOFTIM PUNESIMI


Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗜𝗧 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿, pranë 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗕𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝘀𝗵𝗲̈𝗺, për 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲:

𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

• Arsim i lartë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, Informatikë – Informatikë Ekonomike;

• Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë);

• Eksperiencë punë mbi 5 vjet në fushën e Informatikës ose Informatikë- Ekonomike;

• Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e institucionit në fushën e IT – së dhe biznesit;

• Njohuri të përgjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si Windows Server 2012 . LINUX, etj;

• Njohuri të përgjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches,etj;

• Njohuri të mira në gjuhët e programimit.

• Njohuri të mira në SQL server / Oracle;

𝗗𝗲𝘁𝘆𝗿𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗰𝗶𝗹𝗮𝘁 𝗱𝗼 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝘁𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗷𝗲𝗴𝗷𝗲̈𝘀:

• Të zotërojë aftësi të mira analitike, organizimi dhe të vlerësimit të kontrolleve të IT.

• Të ofrojë aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup;

• Të mbështesë dhe drejtojë ushtrimin e vlerësimit/auditimit të proceseve të IT, në përputhje me strukturat rregullatore apo standartet bazë si ITIL, ISO 27001/02.

• Të asistojë në hartimin e raporteve periodike të auditimit.

• Të ofrojë aftësi të mira në mënaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënie rezultatet maksimale;

𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

1. Kërkesë për punësim;

2. Curriculum Vitae;

3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;

4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;

5. Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;

6. Fotografi (1 copë);

𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝘂𝗮𝗿 të dërgohët me email brënda datës 𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗻𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

[email protected]

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...