fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin HELP DESK, Prane Departamentit IT për Zyrën Qëndrore.

     Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Arsim të lartë në degët Informatikë, Inxhinjeri Kompjuterash;
 • Të kënë njohuri në sistemet e sigurisë së të dhënave, si antivirus etj.
 • Të kenë njohuri të mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
 • Të kënë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Preferohet të kënë eksperiencë punë në sektorë të ngjashëm, në sistemin bankar e  financiar;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;
 • Të kënë njohuri të mira në gjuhën e huaj anglisht;

 Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Shërben si pika e parë e kontaktit, në email ose telefon, për gjithë punonjësit e Fondi Besa të cilët kërkojnë asistencë teknike të IT.
 • Kryen zgjidhjen e problemeve në distancë përmes teknikave diagnostikuese dhe pyetjeve përkatëse
 • Përcakton zgjidhjen e duhur mbi informacionet  dhe detajet e dhëna nga punonjësit
 • Orienton punonjësin përgjatë procesit të zgjidhjes së problemit
 • Drejton çështjet e pazgjidhura në nivelin tjetër të personelit mbështetës IT
 • Ofron informacion të saktë mbi produktet ose shërbimet e IT
 • Regjistron ngjarjet/problemet dhe zgjidhjen e tyre në regjistrat e HelpDesk
 • Ndjek dhe përditëson mbi statusin e cështjes së punonjësve dhe informacionet përkatëse
 • Përcjell çdo feedback ose sugjerim nga punonjësit mbi cështjen te ekipi i duhur i brendshëm
 • Identifikon dhe sugjeron përmirësime të mundshme në procedurat e Helpdesk.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

 • Curriculum Vitae;
 • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
 • Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
 • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 • Fotografi (1 copë)

 Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 22 Shkurt 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

[email protected]

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...