fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin Specialist Debt Collection per Rajonin e Tiranes dhe Rajonin Fier.

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

• Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik;
• Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
• Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
• Te kete eksperience pune ne sektore te ngjashem;
• Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;
• Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

• Kerkese per punesim
• Curriculum Vitae
• Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
• Deshmi te ndryshme kualifikimi
• Reference pune nga punedhenesi i fundit
• Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 31 Maj 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur ne adresan si me poshte:

  • Rruga Dritan Hoxha, Laprake, Tirane, Albania

Ose ne adresen zyrtare te emailit si me poshte:

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.