fbpx

Njoftim Punesimi – Specialist Auditues në Zyrat Qendrore


Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST AUDITUES per Zyren Qendrore.

 

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 

 • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti i Ekonomise;
 • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze;
 • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
 • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e financiar;
 • Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
 • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

 

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 

 1. Kerkese per punesim
 2. Curriculum Vitae
 3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
 4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
 5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
 6. Fotografi (1 cope)

 

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 30 Shtator 2019 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

 

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.