fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

• Të kenë diplome të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
• Të kenë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
• Të kenë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
• Të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
• Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
• Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

1. Kërkesë për punësim
2. Curriculum Vitae
3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë
notash.
4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi
5. Referencë pune nga punëdhënësi i fundit
6. Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brënda datës 28 Shkurt 2022 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur në adresën si më poshtë:
– Rruga Dritan Hoxha, Laprakë, Tiranë, Albania
Ose në adresën zyrtare të emailit si më poshtë:
[email protected]

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com dhe për çdo paqartësi mund të kontaktoni me Dëpartamentin e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve pranë Zyrës Qëndrore, në nr. e telefonit: 04 2253841/842.