fbpx

Njoftim punësimi : Specialist Programist


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, me rreth 32,575 kliente aktivë dhe tepricë kredie mbi 11.4 miliardë lekë, i cili ka dhënë që nga fillimi i aktivitetit rreth 71.9 miliarde lekë apo mbi 208,000 kredi, që ushtron aktivitetin në 82 zyra në gjithë territorin e vendit, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin SPECIALIST PROGRAMIST për Zyrën Qëndrore.

 

Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë:

Kualifikimet:

* Arsim të lartë në degët Informatik ose Inxhinjeri Software
* 2+ eksperience e verifikuar si zhvillues për aplikacionet web
* projekte të realizuara me sukses në nivel mid dhe enterprise

Aftesitë e kërkuara:

* eksperience 2+ vjecare ne Php , Java ose Python
* njohje shumë të mirë në front end programming html, css, bootstrap, javascript
* duhet të demostroj profesionalitet me një nga framework e Php , Java ose Python

* eksperiencë 2+ vjecare ne SQL SERVER 2012/2014
* aftësi për të kuptuar,zhvilluar skemat dhe tabelat në databaza
* duhet të dëshmojë aftësi të mira programuese në Transact-SQL dhe Store Procedure
* duhet të ketë eksperiencë në identifikimin e nevoja të userave dhe automatizimin e tyre
* i aftë që i pavarur të ndjekë kërkesat dhe specifikimet e dizajnit për të ndërtuar aplikacione me cilësi
* aftësi të mira komunikuese në pune dhe në grup si dhe të ndihmoj për zgjidhjen e problemeve
* preferohet të kenë eksperience pune në sektore te ngjashëm, në sistemin bankar e financiar;
* të mos jene larguar nga puna për masa disiplinore;

 

Kualifikime te tjera në fushën e teknologjisë së informacionit:

* javascript, nodejs, ajax
* administrim IIS,Apache (Web,Smtp,ftp)
* design GUI


Të gjithë kandidatet duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

1. Kërkesë për punësim
2. Curriculum Vitae
3. Fotokopje të Diplomes Universitare të shoqëruar me listë notash.
4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi
5. Reference pune nga punëdhënësi i fundit
6. Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brenda datës 11 Mars 2019 dhe të dorëzohet në zarf te mbyllur pranë Zyrës Qëndrore të Fondit BESA, me adresë: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tiranë.

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com dhe për çdo paqartësi mund të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve pranë Zyrës Qëndrore, në nr. e telefonit: 04 2253841/842.

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...