fbpx

Për Fondin BESA e vetmja udhë është ajo e Suksesit!


Për Fondin BESA e vetmja udhë është ajo e Suksesit!

… e suksesit profesional, institucional dhe social mbi të gjitha. E ky sukses bazohet në punën e pandërprerë me partnerët, klientët, komunitetin e biznesit dhe shoqërisë civile, stafin e Fondit Besa, bazuar në vlerat bazë të Institucionit: Respekt, Integritet, Transparencë, Profesionalizëm.

Dhe pa dyshim, procesi i trajnimeve të stafit të ri mbetet një mekanizëm kyç në mbërritjen e suksesit të qëndrueshëm.

Gjatë datave 3-4 Mars u zhvillua trajnimi me stafin e punësuar së fundi pranë Degëve të ndryshme Rajonale. Përgjatë dy ditëve, pjesëmarrësit mundën të marrin dhe konsolidojnë informacione të rëndësishme për funksionimin e sistemit të kredidhënies dhe punën e tyre të përditshme. Vlerësimi i tyre ndaj pritshmërive dhe përfitueshmërisë ishin maksimale, siç ishte edhe angazhimi i drejtpërdrejtë i kapaciteteve të Fondit BESA ndaj stafit të ri.

Urojmë Suksese për Stafin e Ri!