fbpx

Për Fondin BESA e vetmja udhë është ajo e Suksesit!


Për Fondin BESA e vetmja udhë është ajo e Suksesit!

… e suksesit profesional, institucional dhe social mbi të gjitha. E ky sukses bazohet në punën e pandërprerë me partnerët, klientët, komunitetin e biznesit dhe shoqërisë civile, stafin e Fondit Besa, bazuar në vlerat bazë të Institucionit: Respekt, Integritet, Transparencë, Profesionalizëm.

Dhe pa dyshim, procesi i trajnimeve të stafit të ri mbetet një mekanizëm kyç në mbërritjen e suksesit të qëndrueshëm.

Gjatë datave 3-4 Mars u zhvillua trajnimi me stafin e punësuar së fundi pranë Degëve të ndryshme Rajonale. Përgjatë dy ditëve, pjesëmarrësit mundën të marrin dhe konsolidojnë informacione të rëndësishme për funksionimin e sistemit të kredidhënies dhe punën e tyre të përditshme. Vlerësimi i tyre ndaj pritshmërive dhe përfitueshmërisë ishin maksimale, siç ishte edhe angazhimi i drejtpërdrejtë i kapaciteteve të Fondit BESA ndaj stafit të ri.

Urojmë Suksese për Stafin e Ri!     

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...