fbpx

Promovim Trainimi 18-19 Shtator – Me Oficere te Rinj


Progresi dhe zhvillimi i vazhdueshëm i aktivitetit të Fondit Besa sh.a. pasqyrohet në treguesit realë të aktivitetit të tij, të cilët e kanë vendosur në krye të sektorit të Mikrofinancës në Shqipëri, dhe ndërkohë të vlerësueshëm edhe në kontekstin e eksperiencave ndërkombëtare të këtij sektori.

Fondi Besa është i pranishëm në pjesën me të madhe të territorit të vendit me një staf aktiv prej rreth 600 punonjësish. Ky aktivitet në zhvillim të qëndrueshëm nuk do të ishte i tille pa zhvillimin e aftësive teknike dhe profesionale të stafit, fokusuar në çdo rast edhe në stafin e ri të punësuar rishtazi.

Për këtë qëllim, gjatë datave 18-19 Shtator 2019, u trajnuan 9 oficerë të rinj kredie, pranë 8 Degëve Rajonale të Fondit Besa, një grup të rinjsh ndër më aktivet dhe të angazhuar plotësisht në përfshirjen e shpejtë dhe të plotë në strukturat e Institucionit për realizimin e objektivave individuale dhe të Degëve të tyre. Urojmë punë të mbarë për stafin e ri!

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...