fbpx

Promovimi i trainimit 9-10 Prill me Oficerët e Rinj


Me synim të qartë dhe qëndrueshëm për rritjen e kapacitetit të stafit të Fondit Besa, në datat 9-10 Prill 2019 u zhvillua trajnimi i oficerëve të rinj të punësuar në Fondin Besa sh.a. gjatë periudhës Shkurt-Mars 2019. Gjatë 2 ditëve u informuan dhe trajnuan 11 oficerë të rinj kredie, të angazhuar pranë 9 Degëve Rajonale të Fondit Besa, duke synuar përfshirjen e shpejtë dhe të plotë të stafit të ri në punën e përditshme të mirëfunksionimit të sistemit të kredisë. Përveç procedurave dhe praktikave të punës, stafi i ri informohet edhe mbi aspekte të zhvillimeve ekonomike në vend dhe veçanërisht të sistemit financiar dhe mikrofinanciar në vend.

Urojmë punë të mbarë për stafin e ri!

 

  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...