fbpx

Trajnimi i stafit – Sfidë e vazhdueshme


Në një progres të vazhdueshëm dhe qëndrueshëm të aktivitetit të Institucionit, Fondi Besa sh.a., vepron sot me 81 zyra në të gjithë Shqipërinë, mbështetur nga një staf aktiv prej 574 punonjësish, duke qenë kështu dhe një ndër punëdhënësit më të mëdhenj në vend.

Kjo rritje e aktivitetit në çdo aspekt të tij kërkon rritjen e vazhdueshme të kapaciteteve të stafit të Fondit Besa, nëpërmjet takimeve informuese, konsultimeve dhe sesioneve te trajnimit te fokusuara ne teknikat dhe procedurat e kredidhënies.

Për këtë qëllim, gjatë dy ditëve 7 dhe 8 Maj u trajnuan 14 oficerë të rinj kredie, të punësuar gjatë muajit Prill 2019 dhe të angazhuar pranë 11 Degëve Rajonale të Fondit Besa. Përveç procedurave dhe praktikave të punës, stafi i ri informohet edhe mbi aspekte të zhvillimeve ekonomike në vend dhe veçanërisht të sistemit financiar dhe mikrofinanciar në vend.

Urojmë punë të mbarë për stafin e ri!

 

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...