fbpx

Trajnimi për Drejtuesit e Degëve Rajonale


Në datat 15-16 Qershor dhe 17-18 Qershor u mbajt trajnimi me temë:

“Rritja e Kapaciteteve të Drejtuesve të Degëve Rajonale mbi Shitjen & Marketingun e produkteve të Mikrokredisë”.

Drejtuesit e degëve Rajonale, gjatë këtij trajnimi, u aftësuan me njohuri të reja për të rritur kapacitetet e tyre drejt synimit kryesor “Shitjes së produkteve të kredisë”.

Fondi Besa është një kompani që investon në zhvillimin profesional të punonjësve të saj, përmes trajnimit të vazhdueshëm, duke siguruar se njohuritë e stafit janë të përditësuara.

Stafi ynë është aseti më i çmuar, ndaj dhe zhvillimi i punonjësve është prioriteti ynë kryesor.