fbpx

ZHVILLOHET ANALIZA VJETORE PËR 2022 E AKTIVITETIT TË FONDIT BESA


Zhvillohet analiza vjetore e aktivitetit të Fondit BESA

Në datat 11-12 Shkurt 2023, u zhvillua analiza vjetore e aktivitetit të Fondit BESA gjatë vitit 2022.

Edhe gjatë vitit 2022, që ishte një vit i vështirë, një vit që shënoi paqëndrueshmëri të vazhdueshme ekonomike, ku konflikti gjeopolitik dhe efektet e vazhdueshme të pandemisë globale ishin evidente, rezultatet e Fondit Besa demonstruan forcën tonë të strategjisë afatgjatë. Në këto rrethanat, Fondi Besa ka vazhduar shërbimet e tij, në mbështetje të biznesit të vogël dhe të mesëm që ishte dhe mbetet sektori më i prekur nga kriza Covid 19.

Raporti i detajuar i aktivitetit të kryer gjatë vitit 2022 jep për stafin, menaxhimin, aksionarët dhe të gjithë palët e interesuara, një pasqyrë të qartë të performancës së kompanisë.

Analiza Vjetore, e cila vijon pas analizave të çdo dege rajonale, synoi që të përqendrohet në disa aspekte kryesore si:

  • Vlerësimi i realizimeve gjatë vitit 2022;
  • Evidentimi i mosrealizimeve dhe efekti i tyre në rezultatin e institucionit;
  • Analizimi i problematikave dhe sfidave me të cilat jemi përballuar gjatë vitit 2022.
  • Një vlerësim dhe analizë të produktivitet dhe eficencës të degëve dhe oficerëve të kredisë.
  • Diskutimi mbi parashikimet e vitit 2023 dhe orientimet e nevojshme menaxheriale për arritjen e objektivave për vitin që sapo ka filluar.

Në analizimin e këtyre rezultateve Fondi Besa u bazua në ndikimin e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, në analizën e mjedisit ekonomik – situatës makroekonomike – në të cilën operon institucioni.

Njohja, analiza dhe vlerësimi i realitetit ekonomik është e domosdoshme për të orientuar masat dhe veprimet menaxheriale në të gjithë zinxhirin vendimmarrës, për të parashikuar tendencat e zhvillimit, zgjerimin e gamës së produkteve, për të parashikuar riskun dhe për të parandaluar përkeqësimin e situatës në raste të veçanta.

Ky realitet ekonomik, me gjithë ndikimet dhe pasojat e tij, shërben si një tregues që duhet të konsiderohet dhe të vlerësohet në vijimësi.

Pavarësisht nga një mjedis sfidues operativ, Fondit Besa tregoi elasticitet dhe performoi në përputhje me objektivat e tij afatmesme për plotësimin e kërkesave për financim të tregut të tij.

Pasiguria ekonomike që ka përcaktuar ritmin e zhvillimit këto tre vitet e fundit, vetëm sa e ka intensifikuar fokusin e institucionit në ofrimin e vlerave për klientët, duke hedhur në treg shërbime dhe produkte të reja për t’i ndihmuar ata të menaxhojnë bizneset e tyre në këtë periudhë sfiduese, duke ja u bërë më të lehtë të bëjnë biznes me Fondin Besa dhe punonjësit e tij.

Viti 2022 ka treguar se mënyra se si Fondi Besa bën biznes, kujt tregu i shërben, ku e ka shtrirë aktivitetin, janë të gjitha reflektime të planit strategjik për të cilin punonjësit kanë punuar me zell për të zbatuar gjatë vitit të fundit. Të marra së bashku, mbështetja e konsiderueshme e biznesit, e klientelës, dhe vendimet strategjike që Fondi Besa ka marrë e kanë pozicionuar atë jashtëzakonisht mirë për të ofruar rritje të qëndrueshme, afatgjatë dhe kthime të forta të aksionarëve për vitet në vijim.

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...