TRAINING OF TRAINERS


In the framework of staff capacity building, Fondi BESA has established a specialized training unit during 2017. In order to establish a training team, during September it was organized a three-day training with the staff within the framework of the Albanian Agriculture Support Facility, supported by EBRD and the Albanian Government.

This is a comprehensive training program designed to offer participants the opportunity to practice their training skills, the most creative, participatory and contemporary techniques and methodologies in their training, and receive feedback from the facilitator and their colleagues.

This training gives participants a good understanding of the skills required to make professional presentations, to develop and deliver high-quality interactive seminars and to provide training and mentoring at the workplace.

This training format utilizes interactive activities, including role plays, group discussions, skill practice, video tools, and training appraisal. Activities are designed to ensure individual and group participation at any time.

 

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.