BESA-AGRO LOAN


    

• Are you interested to expand your farm?
• Are you interested to construct a greenhouse, to purchase seeds or new modern agriculture machineries?
• Do you want to increase the number of livestock or to process the livestock products?

Fondi BESA offers the best solution through the agriculture loan ”BESA AGRO”

With the agriculture loan, you will decide yourself how much you want to repay monthly. The application procedures are simple and transparent! Visit us in one of the nearest offices and our staff will welcome you.

LOAN CHARACTERISTICS:

   

  AMOUNT   50,000 – 3,500,000 ALL
  CURRENCY   ALL
  TERM   Up to 5 years (60 months)
  FEE   1-3% according to loan term
  COLLATERAL   Mortgage, Lien, Pledge, Endorsement depending the loan term and conditions.
  REPAYMENT Irregular: Based in the production cycle, this loan might be repaid in irregular monthly
installments, flexible, seasonal. The monthly repayment amount will be calculated based
on the client monthly income.
  INTEREST   Interest rate is consistent with:
• Loan amount and terms
• Collateral to be used as a guarantee for the loan
• Number of loans the client has benefitted
  CLIENT CONTRIBUTION   Not less than 30% of the total investment value

  

For further information and examples with nominal and effective interest rate please download the Leaflet

Apply!

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.