Key Operational Objectives

 

  • Provision of approximately 34.47 billion ALL during the next three years (2019-2020-2021). Respectively 10.49 billion ALL during year 2019; 11.45 billion ALL during 2020 and 12.63 billion ALL during the year 2021
  • Expansion of services to new Regional Branches and agencies.
  • Maintain a portfolio at risk of no more than 4% in the three forthcoming years.
  • Increasing staff efficiency with an average of 100; 110 and 122 active loans/ per loan officer respectively as end of year 2019; 2020 and 2021.
  • Building the necessary infrastructure for the implementation of other services and products, which will indicate on the improvement of the financial efficiency of Fondi BESA activity.
  • Maintaining and improving the self-financial sustainability in the three forthcoming years.
  • Maintaining indicators in accordance with the supervisory regulations of the Bank of Albania.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.