YOUTH LOAN


Are you 18 – 28 years old and without experience in business, but with a good business idea? – We finance you !

This is a short-term and medium-term loan targeting young people who are economically active in urban or rural areas of the country in order to promote self-employment and their social inclusion.

LOAN CHARACTERISTICS:

   

  AMOUNT   Up to 1,000,000 ALL
  CURRENCY   ALL (LEK)
  TERM   Up to 5 years (60 months)
  FEE   1-4% according to loan terms
  COLLATERAL   Mortgage, Lien, Pledge, Endorsement depending on the loan terms.
  REPAYMENT Depending on client preference:
Flat – equal installments for the whole repayment period.
Declining – Interest is calculated on the remaining amount of principal
  INTEREST   Interest rate is consistent with:
• Loan amount and terms
• Collateral to be used as a guarantee for the loan
• Number of loans the client has benefitted

  

Apply!

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.