Fondi BESA strategy for the future

 

The main future strategy of Fondi BESA is to strengthen its basic operations in its crucial business – lending activity, remaining one of the most important actors in Albanian microfinance sector. In the context of a NFBI status, Fondi BESA is exploring its possibilities to extend the range of its financial products and services, as well as to extend its outreach in new areas.

 

Along with this main strategy, Fondi BESA is going to keep its focus in:

  • Maintaining and further improving its performance.
  • Improving the capacity of financial systems to enable the expansion of financial services.
  • Increasing the capacity to adopt innovative technologies that can expand the outreach
  • Improving governance, management information systems, risk management systems and performance measurement of the institutions
  • Promoting the development of a range of demand-driven products and services

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.