fbpx

Strategjia e Fondit BESA për të ardhmen

 

Strategjia kryesore e Fondit BESA sh.a. për të ardhmen është të forcojë operacionet e tij bazë në biznesin themelor – aktivitetin huadhënës, duke u përpjekur të mbetet një nga aktorët më të rëndësishëm të sektorit mikrofinanciar në Shqipëri. Në kontekstin e statusit si institucion financiar jo bankë, Fondi BESA shqyrton mundësitë për zgjerimin e mëtejshëm të gamës së produkteve dhe shërbimeve financiare të ofruara si dhe shtrirjen e tij në zona të reja.

 

Në mbështetje të kësaj strategjie bazë, Fondi BESA sh.a. përqendron vëmendjen gjithashtu në:

 

  • Ruajtjen dhe përmirësimin e mëtejshëm të performancës së tij.
  • Përmirësimin e kapacitetit të sistemeve financiare dhe në zgjerimin e gamës së këtyre shërbimeve.
  • Rritjen e kapacitetit për adaptimin e teknologjive inovative që mund të zgjerojnë shtrirjen.
  • Përmirësimi i drejtimit, sistemeve të informacionit të menaxhimit, sistemeve të menaxhimit të riskut dhe matjes së performancës së institucionit.
  • Zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve sipas kërkesës së tregut të synuar.
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...