fbpx

Strategjia e Fondit BESA për të ardhmen

 

Strategjia kryesore e Fondit BESA sh.a. për të ardhmen është të forcojë operacionet e tij bazë në biznesin themelor – aktivitetin huadhënës, duke u përpjekur të mbetet një nga aktorët më të rëndësishëm të sektorit mikrofinanciar në Shqipëri. Në kontekstin e statusit si institucion financiar jo bankë, Fondi BESA shqyrton mundësitë për zgjerimin e mëtejshëm të gamës së produkteve dhe shërbimeve financiare të ofruara si dhe shtrirjen e tij në zona të reja.

 

Në mbështetje të kësaj strategjie bazë, Fondi BESA sh.a. përqendron vëmendjen gjithashtu në:

 

  • Ruajtjen dhe përmirësimin e mëtejshëm të performancës së tij.
  • Përmirësimin e kapacitetit të sistemeve financiare dhe në zgjerimin e gamës së këtyre shërbimeve.
  • Rritjen e kapacitetit për adaptimin e teknologjive inovative që mund të zgjerojnë shtrirjen.
  • Përmirësimi i drejtimit, sistemeve të informacionit të menaxhimit, sistemeve të menaxhimit të riskut dhe matjes së performancës së institucionit.
  • Zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve sipas kërkesës së tregut të synuar.
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...