fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore:

Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë:

 • Preferohet qe aplikanti te kete eksperiencë si Specialist i Mediave Sociale ose rol të ngjashëm;
 • Diplomë në Marketing ose një fushë tjetër si Komunikimi, Marrëdhënie me publikun etj.;
 • Njohuri të shkëlqyera të Microsoft Office dhe programet e dizajnit grafik, me qëllim shkrimin, montimin e materialeve promovuese (foto/video/tekst) në rrjetet sociale apo materialeve të marketingut si fletëpalosje, broshura etj.;
 • Njohuri mbi përdorimin e mjeteve të marketingut të mediave sociale;
 • Njohuri për Optimizimin e Motorëve të Kërkimit dhe Google Analytics;
 • Njohuri të mira/shkëlqyera të kanaleve të shumta të marketingut në internet, të rrjeteve sociale si Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Instagram, Google+ dhe praktikat më të mira të mediave sociale;
 • Përvojë në kryerjen e hulumtimit të audiences;
 • Aftësi shumë të mira krijuese;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese;
 • Aftësi të mira për menaxhimin e kohës;
 • Aftësitë e të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve;
 • Njohuri te mira në gjuhën angleze;

Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Hartimi, zbatimi dhe menaxhimi i strategjisë së mediave sociale, përmes kërkimit konkurrues, përcaktimit të platformës, krahasimit, mesazheve dhe identifikimit të audiencës për të rritur praninë në internet, në rrjetet sociale dhe për të përmirësuar angazhimin e klientit;
 • Sigurimi që strategjia aktuale e mediave sociale të përputhet me qëllimet dhe vlerat e kompanisë;
 • Krijimi, publikimi dhe shpërndarja e postimeve ditore tërheqëse, duke përfshirë krijimin e teksteve, të imazheve dhe videove që promovojnë markën e kompanisë. Krijimi i përmbajtjeve domethënëse për të tërhequr ndjekës dhe për të nxitur trafikun në faqet e internetit;
 • Optimizimi i faqes së kompanisë brenda çdo platforme për të rritur dukshmërinë e kompanisë;
 • Hartimi dhe zhvillimi i fushatave marketing në mediat sociale për platforma të ndryshme, duke përfshirë Instagram, Facebook, Linkedin, Webpage, Twitter;
 • Monitorimi i angazhimit të përdoruesve të rrjeteve sociale dhe komunikimi në mënyrë efektive me ta në platformat e mediave sociale;
 • Komunikimi me profesionistë dhe influencues të industrisë përmes mediave sociale për të krijuar një rrjet të forte;
 • Monitorimi i SEO dhe angazhimit të përdoruesve dhe sugjerimi i përmbajtjeve te postimeve për të siguruar që ato të jenë informuese dhe atraktive;
 • Matja e suksesit të fushatave të mediave sociale duke përdorur KPI;
 • Bashkëpunimi me departamente të tjera (marrëdhëniet me klientët, shitjet etj.) për të menaxhuar reputacionin e kompanisë;
 • Hartimi i raporteve mujore mbi ecurinë e mediave sociale, angazhimin e publikut dhe sugjerime për përmirësime;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
 4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
 5. Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 6. Fotografi (1 copë)

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 10 Prill 2024 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...