fbpx

KREDI PËR INVESTIME NË BANESË


 

Ambientet e banesës tuaj nuk kanë të bëjnë vetëm me vendosjen e një çatie dhe katër mureve. Ato janë reflektim i stilit dhe personalitetit tuaj. Mbajtja e tyre në gjendje të mirë kërkon rinovimin herë pas here, sepse estetika dhe komoditeti kanë rëndësi aq sa vendndodhja dhe cilësia e ndërtimit. Nëse ju nevojiten fonde për të rinovuar ambientet e shtëpisë suaj, tashmë keni “Kredinë për Investime në Banesë” nga Fondi BESA.

Objekti i produktit të kredisë:
Ky produkt do të jetë i orietuar ndaj individëve/familjeve, të cilët dëshirojnë që të investojnë për:

  • Përmirësimin/ Rinovimin e apartamentit/ shtëpisë së banimit
  • Zgjerimin e apartamentit/ shtëpisë së banimit
  • Blerje toke dhe/ose mbulimin e shpenzimeve të dokumentacionit, për qëllime banimi ose investimi (psh.pa pagesë të tarifave për legalizimin e shtëpisë etj.).

Përfituesit:

    • Çdo individ që i lind nevoja të përmirësojë kushtet e shtëpisë së tij, të bëjë një shtesë, mobilim të ri, apo për mirëmbajtjen e saj.

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 1,500,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 5 vjet (60 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  INTERESI VJETOR   21% deri në 25.2% 
  NEI   23.14% deri në 28.32% 
 RIPAGIMI I KREDISË      •  Flat  – kjo është e barabartë për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
90,0004,70524
150,0005,79136
Apliko!