fbpx

KREDI PËR INVESTIME NË BANESË


 

Ambientet e banesës tuaj nuk kanë të bëjnë vetëm me vendosjen e një çatie dhe katër mureve. Ato janë reflektim i stilit dhe personalitetit tuaj. Mbajtja e tyre në gjendje të mirë kërkon rinovimin herë pas here, sepse estetika dhe komoditeti kanë rëndësi aq sa vendndodhja dhe cilësia e ndërtimit. Nëse ju nevojiten fonde për të rinovuar ambientet e shtëpisë suaj, tashmë keni “Kredinë për Investime në Banesë” nga Fondi BESA.

Objekti i produktit të kredisë

Ky produkt do të jetë i orientuar ndaj individëve/familjeve, të cilët dëshirojnë që të investojnë për:

 1. Përmirësimin/ Rinovimin e një apartamenti/ shtëpi banimi/blerje pajisjesh që sjellin rritjen e efiçencës së energjisë
 2. Zgjerimi i një apartamenti/shtëpi banimi
 3. Blerje toke dhe/ose mbulimi i shpenzimeve të dokumentacionin përkatës, për qëllime banimi ose investimi (p.sh. pagesë e tarifave për legalizimin e shtëpisë etj.).
 4. Investime mikse (kombinim i qëllimeve të mësipërmeve).

Përfitues:

 1. Çdo individ që i lind nevoja të ndryshoje diçka në shtëpinë e tij, të bëjë një shtesë, një mobilim të ri, apo për të zgjidhur probleme të ndryshme që mund t’i dalin në mirëmbajtjen e saj.
 2. Mosha e Aplikuesit/garantit, sipas manualit të kredisë.
 3. Për çdo klient (për herë të parë, të mbyllur dhe/ose aktivë).
  SHUMA E KREDISË
Shuma maksimale e kredisë 1,500,000 Lekë
  MONEDHA LEK
  AFATI  6 – 60 muaj
  KOMISIONI  1% deri në 3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
 RIPAGIMI I KREDISË       
INTERESI VJETOR 21.6% deri në 25.2%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
 DOKUMENTACIONI     • Kartë identiteti/pasaportë dorëzanësi /ja, garantorët
• Çertifikatë familjare
• Vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi/ vetëdeklarim
• Preventiv punimesh i hartuar nga klienti
• Foto të ambienteve që do të rikonstruktohen
• Dokumentacioni i pronës/RBS (në rast se merret kolateral)
• Librezë OSHEE ose të Ujësjellësit me pagesa të rregullta mujore
  NEI   

Për informacione të mëtejshme ju lutem klikoni më poshtë

 

  1. Broshurë “Investo në Banesë”, Kliko këtu
  2. Broshurë “Kursimi i Energjisë”, Kliko këtu
  3. Kredi për Investime në Banesë
   – Fletëpalosje: Prodhimi vetjak i energjisë, 
   Kliko këtu
   – Fletëpalosje: Kursimi i energjisë, 
   Kliko këtu

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)Garancia
300,00011,77036RBS
600,00019,16548Hipotekë
800,00022,18660Hipotekë

*Shifrat janë orientuese.

**Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

Apliko!
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...