Banka Botërore

Banka Botërore

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Fondi Evropian për Investime

Fondi Evropian për Investime

ResponsAbility

ResponsAbility

IFC

IFC

Banka Raiffeisen

Banka Raiffeisen

Symbiotics

Symbiotics

Qeveria Shqiptare

Qeveria Shqiptare

Organizata për Sigurinë dhe Bashëkpunimin në Evropë Prezenca në Shqipëri

Organizata për Sigurinë dhe Bashëkpunimin në Evropë Prezenca në Shqipëri

Bashkimi Evropian

Bashkimi Evropian

Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim

Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim

BERZH

BERZH

Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Internacional

Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Internacional

Organizata Ndërkombëtare e Punës

Organizata Ndërkombëtare e PunësNJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.