fbpx

Banka Botërore
Banka Botërore 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë 

Fondi Evropian për Investime
Fondi Evropian për Investime 

ResponsAbility
ResponsAbility 

IFC
IFC 

Banka Raiffeisen
Banka Raiffeisen 

Symbiotics
Symbiotics 

Qeveria Shqiptare
Qeveria Shqiptare 

Organizata për Sigurinë dhe Bashëkpunimin në Evropë Prezenca në Shqipëri
Organizata për Sigurinë dhe Bashëkpunimin në Evropë Prezenca në Shqipëri 

Bashkimi Evropian
Bashkimi Evropian 

Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim
Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim 

BERZH
BERZH 

Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Internacional
Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Internacional 

Organizata Ndërkombëtare e Punës
Organizata Ndërkombëtare e Punës 


  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO ...
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...