Stafi Menaxhues

 

A/Prof.Dr. BAJRAM MUÇAJ

Drejtor Ekzekutiv

ERISA MITA

Drejtor, Departamenti i Marketingut

EDLIRA QOLI

Drejtor, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimit

IRMA MITRUSHI

Drejtor, Departamenti i Financës

ALMA STAFA

Drejtor, Departamenti i Kredive Mikro dhe të Vogla

PRANVERA GJIKA

Drejtor, Departamenti i Kredive të Mesme dhe të Mëdha

ORJANA GJEBREA

Drejtor, Departamenti i Auditit të Brendshëm

ALBAN KOKALARI

Drejtor, Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

DESARA SINA

Drejtor, Departamenti i Menaxhimit të Riskut

LUIZA SHEHU

Drejtor, Departamenti Ligjor

A/Prof.Dr. ALTIN MUÇA

Drejtor, Departamenti Debt Collection

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.