fbpx

A/Prof.Dr. BAJRAM MUÇAJ

Drejtor Ekzekutiv

ORSJOL GJERGO

Zëvendës Drejtor Ekzekutiv

EDLIRA QOLI

Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

A/Prof.Dr. ALTIN MUÇA

Drejtor i Departamentit Debt Collection

IRMA MITRUSHI

Drejtor i Departamentit të Financës

ALMA STAFA

Drejtor i Departamentit të Marketingut & Zhvillimit

GENTIAN MUÇO

Drejtor i Departamentit të Kredive Mikro dhe të Vogla

PRANVERA GJIKA

Drejtor i Departamentit të Kredive të Mesme dhe të Mëdha

DORINA KEMBORA

Drejtor i Departamentit të Auditit të Brendshëm

ALBAN KOKALARI

Drejtor i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit

DESARA SINA

Drejtor i Departamentit të Menaxhimit të Riskut

LUIZA SHEHU

Drejtor i Departamentit Ligjor

DR. ROBERT LUKAJ

Drejtor i Departamentit të Administrimit të Kredisë dhe Operacioneve

  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...