fbpx

A/Prof.Dr. BAJRAM MUÇAJ

Drejtor Ekzekutiv

DORINA KËMBORA

Shefe Kabineti pranë Drejtorit Ekzekutiv

EDLIRA QOLI

Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

A/Prof.Dr. ALTIN MUÇA

Drejtor i Departamentit Debt Collection

IRMA MITRUSHI

Drejtor i Departamentit të Financës

ERISA DUSHA

Drejtor i Departamentit të Marketingut & Zhvillimit

ALMA STAFA

Drejtor i Departamentit të Kredive Mikro dhe të Vogla

PRANVERA GJIKA

Drejtor i Departamentit të Kredive të Mesme dhe të Mëdha

ORSJOL GJERGO

Drejtor i Departamentit të Auditit të Brendshëm

ALBAN KOKALARI

Drejtor i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit

DESARA SINA

Drejtor i Departamentit të Menaxhimit të Riskut

LUIZA SHEHU

Drejtor i Departamentit Ligjor

ENTELA HODO

Drejtor i Departamentit të Administrimit të Kredisë dhe Operacioneve