Stafi Menaxhues

 

A/Prof.Dr. BAJRAM MUÇAJ

Drejtor Ekzekutiv

ERISA MITA

Drejtor, Departamenti i Marketingut

EDLIRA QOLI

Drejtor, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimit

IRMA MITRUSHI

Drejtor, Departamenti i Financës

ALMA STAFA

Drejtor, Departamenti i Kredive Mikro dhe të Vogla

PRANVERA GJIKA

Drejtor, Departamenti i Kredive të Mesme dhe të Mëdha

ORJANA GJEBREA

Drejtor, Departamenti i Auditit të Brendshëm

ALBAN KOKALARI

Drejtor, Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

DESARA SINA

Drejtor, Departamenti i Menaxhimit të Riskut

LUIZA SHEHU

Drejtor, Departamenti Ligjor

A/Prof.Dr. ALTIN MUÇA

Drejtor, Departamenti Debt Collection