fbpx

A/Prof.Dr. BAJRAM MUÇAJ

Drejtor Ekzekutiv

ORSJOL GJERGO

Zëvendës Drejtor Ekzekutiv

EDLIRA QOLI

Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

A/Prof.Dr. ALTIN MUÇA

Drejtor i Departamentit Debt Collection

IRMA MITRUSHI

Drejtor i Departamentit të Financës

ALMA STAFA

Drejtor i Departamentit të Marketingut & Zhvillimit

GENTIAN MUÇO

Drejtor i Departamentit të Kredive Mikro dhe të Vogla

ENIDA LLUGA

Drejtor i Departamentit të Kredisë Dixhitale

PRANVERA GJIKA

Drejtor i Departamentit të Kredive të Mesme dhe të Mëdha

DORINA KEMBORA

Drejtor i Departamentit të Auditit të Brendshëm

ANAJDA MEMELLI

Drejtor i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit

DESARA SINA

Drejtor i Departamentit të Menaxhimit të Riskut

LUIZA SHEHU

Drejtor i Departamentit Ligjor

DR. ROBERT LUKAJ

Drejtor i Departamentit të Administrimit të Kredisë dhe Operacioneve

  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...