fbpx

BANKA PER TREGTI DHE ZHVILLIM E DETIT TE ZI dhe FONDI BESA rrisin financimin për biznesin mikro, të vogël e të mesëm në Shqipëri.

FONDI BESA rrisin financimin për biznesin mikro, të vogël e të mesëm në Shqipëri. Kredi e re prej 6 milionë EURO për ta…

Read More

NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

Read More

Trajnimi për Drejtuesit e Degëve Rajonale

Trajnimi me temë: “Rritja e Kapaciteteve të Drejtuesve të Degëve Rajonale mbi Shitjen & Marketingun …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

Read More

Fondi Besa i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit.

…veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit. Ne i mbështesim punonjësit tanë duke filluar ….

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall
konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI ARKËTARE

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Elbasanit.

Read More

Për Fondin BESA e vetmja udhë është ajo e Suksesit!

… e suksesit profesional, institucional dhe social mbi të gjitha.

Read More

Njoftim punesimi – Keshilltar IT & Menaxher projekti

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin Keshilltar IT & Menaxher Projekti

Read More

Newsletter Vol II Janar 2021

Për tu njohur me aktivitetet dhe zhvillimet më të fundit të Fondi Besa, më poshtë prezantojmë Newsletter Janar 2021. Newsletter Vol II

Read More

TRAJNIM – RRITJA E PERFORMANCES SE SHERBIMIT TE ARKES

Procesi i rritjes së shërbimit të arkës pranë Degëve Rajonale të Fondit BESA

Read More
1 2 10 11