fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a, Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin Specialist Kontabiliteti dhe Taksave, për Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatët në këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të qenë në krye të: Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: Dokumentacioni i kërkuar duhet të dorëzohet me email … Vazhdoni leximin e NJOFTIM PUNËSIMI

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a, Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin Specialist i Kontabilitetit dhe Raportimit, për Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatët në këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të qenë në krye të: Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: Dokumentacioni i kërkuar duhet të dorëzohet me … Vazhdoni leximin e NJOFTIM PUNËSIMI

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin Specialist IT Auditor …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës.

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, në Zyrën Qëndrore.

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tiranë, Kukës, Lushnjë, Koplik …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tiranë, Lushnjë, Fier dhe …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranës …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Kutalli, Tepelenë, Përmet dhe …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetin Fier …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tiranë …

Read More
1 2 17 18
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO ...
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...