fbpx

Fondi Besa i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit.

…veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit. Ne i mbështesim punonjësit tanë duke filluar ….

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall
konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI ARKËTARE

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Elbasanit.

Read More

Për Fondin BESA e vetmja udhë është ajo e Suksesit!

… e suksesit profesional, institucional dhe social mbi të gjitha.

Read More

Njoftim punesimi – Keshilltar IT & Menaxher projekti

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin Keshilltar IT & Menaxher Projekti

Read More

Newsletter Vol II Janar 2021

Për tu njohur me aktivitetet dhe zhvillimet më të fundit të Fondi Besa, më poshtë prezantojmë Newsletter Janar 2021. Newsletter Vol II

Read More

TRAJNIM – RRITJA E PERFORMANCES SE SHERBIMIT TE ARKES

Procesi i rritjes së shërbimit të arkës pranë Degëve Rajonale të Fondit BESA

Read More

Projekti Internship 2020

Gjatë periudhës korrik-nëntor 2020, Fondi Besa ka organizuar për herë të parë Projektin Intership ..

Read More

Trajnimi i stafit të ri

Trajnimi i stafit mbetet prioritet i Fondit Besa.

Read More

NJOFTIM

PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQERISË FONDI BESA SHA

Read More

BORROW WISELY 2020

Fushata “Huamarrje e Zgjuar” është një fushatë ndërkombëtare …

Read More
1 2 9 10