fbpx

FONDI BESA dhe FONDI EVROPIAN INVESTIMEVE

FONDI EVROPIAN INVESTIMEVE i akordon FONDIT BESA një kredi prej 10 milionë Euro për të rritur aksesin në…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

Read More

NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit..

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin në pozicionet: 1.SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore. 2.Specialist IT Auditor. 3.Oficer i Sigurisë së….

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

Read More

Trajnimi: “Kujdesi ndaj klientit dhe shitjet efektive.”

Duke pasur në vëmendje forcimin e kapaciteteve të oficerëve të kredisë dhe përmirësimin e aftësive të tyre në…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndror….

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Sarandë…

Read More

NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Korcës…

Read More
1 2 13 14