fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Lushnjës…

Read More

              NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Shkodër…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme , për Zyrën Qëndrore…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:𝗧𝗶𝗿𝗮𝗻𝗲̈, 𝗗𝘂𝗿𝗿𝗲̈𝘀, 𝗦𝗵𝗸𝗼𝗱𝗲̈𝗿…

Read More

NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:
Tirana, Durrës, Lushnjë, Korçë…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI – IT MIS

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin IT MIS, për Zyrën Qëndrore …

Read More

NJOFTIM PUNESIMI – Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Fier, Korçë, Berat…

Read More
1 2 12 13