fbpx

Trainimi: “KUJDESI NDAJ KLIENTIT DHE SHITJET EFEKTIVE”

Roli i oficerit të kredisë në Fondin Besa sh.a. është ndër më të rëndësishmit në aktivitetin e Institucionit…

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI OFICER KREDIE

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë..

Read More

Njoftim Punësimi: IT MIS, Specialist IT Security, Specialist Hardware IT

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionet: IT MIS…

Read More

Fondi Besa nën moton “Këtu për të ndihmuar

Fondi Besa nën moton “Këtu për të ndihmuar” vijon traditën e tij për dhurimin e gjakut.

Read More

BANKA PER TREGTI DHE ZHVILLIM E DETIT TE ZI dhe FONDI BESA rrisin financimin për biznesin mikro, të vogël e të mesëm në Shqipëri.

FONDI BESA rrisin financimin për biznesin mikro, të vogël e të mesëm në Shqipëri. Kredi e re prej 6 milionë EURO për ta…

Read More

NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

Read More

Trajnimi për Drejtuesit e Degëve Rajonale

Trajnimi me temë: “Rritja e Kapaciteteve të Drejtuesve të Degëve Rajonale mbi Shitjen & Marketingun …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

Read More

Fondi Besa i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit.

…veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit. Ne i mbështesim punonjësit tanë duke filluar ….

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall
konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për …

Read More

NJOFTIM PUNËSIMI ARKËTARE

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Elbasanit.

Read More