fbpx

Prof. Asoc. Dr. Bajram Muçaj

 
Të nderuar Aksionarë, Klientë dhe Partnerë,

Viti 2023 ishte një tjetër vit sfidues për Fondin Besa ashtu si edhe për të gjithë ekonominë shqiptare. Ky vit vazhdoi të mbartë me vete si pasojat e tërmetit, efektet e vazhdueshme të pandemisë, por edhe pasojat e konflikteve gjeopolitikë, faktorë këta që sollën kosto të mëdha njerëzore e sociale, tronditën ekuilibrat gjeopolitikë, por prodhuan  edhe një realitet të ri ekonomik.

 

Megjithatë, realiteti i vitit 2023 u karakterizua nga një rënie e inflacionit, duke shënuar një vlerë mesatare prej 4.1% gjatë tremujorit të tretë të vitit, krahasuar me respektivisht 6.5% dhe 4.6% në tremujorin e parë dhe të dytë të vitit, ulje të nivelit të papunësisë që në tremujorin e tretë 2023 (për grup moshën 15 vjeç e lart) vlerësohet në nivelin 10.5%, një rritje ekonomike të parashikuar në nivelin 3.7% në fund të vitit 2023.

 

Në këtë realitet ekonomik me përmirësimet dhe vështirësitë e veta, Fondi Besa vazhdoi aktivitetin e tij kredidhënës në mbështetje të klientëve, duke i ofruar atyre vlerën e kërkuar dhe në mënyrë të qëndrueshme ka qenë i fokusuar në plotësimin e nevojave të tyre, për më tepër gjatë gjithë kësaj periudhe të vështirë disavjeçare.

 

Mbështetja financiare për klientët tanë gjatë vitit 2023 ishte e konsiderueshme. Ne ofruam mbi 7.97 miliardë lekë kredi të reja me një numër prej rreth 14,850 kredi, që ndikon drejtpërdrejt në rritjen e biznesit të vogël, në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në rritjen e nivelit të vetëpunësimit. Kjo e çoi në mbi 14.4 miliardë lekë portofolin e kredisë dhe në rreth 27,000 numrin e kredive aktive. Këto janë tregues se besimi i klientëve në cilësinë e shërbimeve/produkteve të Fondit Besa është në rritje çdo vit.

Pasiguria ekonomike që ka karakterizuar vitet e fundit, ka intensifikuar fokusin tonë në mbështetje të klientëve. Gjatë vitit 2023, ne kemi qenë këmbëngulës dhe konsekuent në angazhimin tonë për të ofruar shërbime të jashtëzakonshme ndaj klientëve, produkte financiare, inovative dhe ekspertizën e nevojshme financiare. Gjatë vitit 2023, ne u angazhuam në rritjen e produkteve dedikuar klientelës, duke hedhur në treg produkte dhe shërbime të reja për t’i ndihmuar ata të menaxhojnë këtë periudhë sfiduese.

 

Përgjatë vitit 2023, ne kemi vazhduar të kemi në vëmendje përgjegjësinë sociale të institucionit, duke mbështetur aktivitete të ndryshme në fushën e artit, kulturës, sportit, mjedisit, kategorive të margjinalizuara dhe iniciativave, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin dhe mirëqenien shoqërore.

Në kuadër të përgjegjësisë sociale, ne vazhdojmë të ofrojmë Kredinë për Rininë, Kredinë e dedikuar për Gratë në biznes apo për qëllime konsumatore, Kredinë për Investime në Banesë, apo Kredinë për biznese start-up me qëllim përfshirjen në aktivitete ekonomike edhe të atyre klientëve potencialë të cilët kanë një ide të mirë biznesi dhe duan ta financojnë atë, pavarësisht se nuk kanë një historik kredie.

 

Gjithashtu, gjatë këtij viti ne kemi dëshmuar për ndërgjegjësimin tonë ndaj mjedisit, duke ndaluar financimin e të gjithë aktiviteteve, të cilët kanë një ndikim negativ në mjedis, dhe duke nxitur klientët tanë të kujdesen dhe të ruajnë mjedisin ku ne jetojmë. Kredia për Investime në banesë konsiston në përmirësimin e kushteve të banimit, nëpërmjet sistemeve të eficiencës së energjisë. Ne kemi përqafuar sfidën për të mbrojtur mjedisin prej vitesh duke ofruar në mënyrë modeste kredinë e gjelbër, në kuadër të projekteve të ndryshme dhe po punojmë që gjatë vitit të ardhshëm të hedhim në treg produktin specifik “Kredi e Gjelbër”.

Përveç zhvillimit të produkteve të reja, përmirësimit të atyre ekzistuese, investimit në forcimin e marrëdhënieve të shkëlqyera me klientët, ne kemi bërë investime të rëndësishme në teknologjinë e informacionit, zhvillimin profesional të stafit, rekrutimin e punonjësve me ekspertizë, por edhe talenteve të reja, për të siguruar që të mbetemi faktor i rëndësishëm në industrinë e mikrofinancës në Shqipëri.

Rezultatet e arritura nga Fondi Besa gjatë vitit 2023 tregojnë  edhe një herë qëndrueshmërinë e institucionit tonë, dedikimin dhe profesionalizmin e të gjithë punonjësve tanë, elasticitetin dhe performancën e shkëlqyer për arritjen e objektivave dhe forcën e strategjisë afatmesme dhe afatgjatë.  Ne do të vazhdojmë të zbatojmë strategjinë tonë afatgjatë për të ofruar shërbim dhe produkte për të plotësuar nevojat e tregut tonë, do të vazhdojmë përpjekjet për ndërtimin e marrëdhënieve më të forta me klientët për të rritur angazhimin dhe besnikërinë e tyre, duke studiuar se cilat janë nevojat e klientëve dhe zhvillimin e një ekipi profesional. 

Në fund, në emrin tim personal dhe të ekipit menaxhues të Fondit Besa dëshiroj të shpreh falënderime të përzemërta për të gjithë punonjësit tanë për punën dhe përkushtimin e tyre, për klientët dhe aksionarët tanë për besimin dhe mbështetjen edhe në këto vite të vështira si dhe Këshillin Mbikëqyrës për përkrahjen që na ka dhënë në vazhdimësi. Gjithashtu, dëshiroj të falënderoj dhe të shpreh mirënjohjen time për të gjitha institucionet publike dhe Bankën e Shqipërisë për bashkëpunimin e shkëlqyer gjatë këtij viti.

Duke besuar që viti 2024 do të jetë një vit më i mirë, Fondi Besa është optimist se do të vazhdojë të realizojë objektivat e tij për ta rritur më tej aktivitetin, në përshtatje me zhvillimet e reja të tregut, në mbështetje të klientëve duke inkurajuar rritje të qëndrueshme që do të sjellë përfitime të ndërsjella për të gjithë.

 

Miqësisht,

Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ
Drejtor Ekzekutiv

  

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...