Shtrirja e Aktivitetit

 

Fondi BESA ka një shtrirje të gjerë në vend.

Ka qenë prioritet për ne ofrimi i shërbimeve tona sa më afër njerëzve – duke mbështetur përpjekjet e tyre për zhvillimin e ideve të tyre të biznesit, rritjes së të ardhurave dhe krijimit të një të ardhme më të mirë për klientët dhe familjet e tyre!
Motoja jonë është të jemi prezent aty ku ka kërkesë.
Harta me të dhënat e mëposhtme për çdo Degë Rajonale.

 

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.