fbpx

KREDIA KONSUMATORE


 

Kredia Konsumatore ju mbështet në realizimin e dëshirave tuaja!

Për të gjithë ju që dëshironi të rinovoni shtëpinë, të blini mobilje të reja, të riparoni makinën, apo të udhëtoni, tani vendimi është më i lehtë sepse Fondi BESA është pranë jush me Kredinë Konsumatore!

Nëse keni nevojë për financim deri në vlerën 200.000 Lekë për nevoja konsumatore, ju mund të merrni kredi shpejt dhe lehtë.

  • Kredia Konsumatore përshtatet në afate dhe shumë sipas nevojave dhe kërkesave tuaja.
  • Kredia ju transferohet direkt në llogarinë tuaj, sapo të nënshkruhet kontrata.
  • Ne pranojmë kthimin e kredisë edhe para afatit, pa asnjë kosto shtesë.

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 200,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Hipotekë; Barrë Siguruese; Dorëzani
Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë.
 RIPAGIMI I KREDISË      Në preferencë të klientëve:
•  Flat  – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
•  Declining  – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur dhe këstet e kredisë duke u marrë.
  INTERESI EFEKTIV 24.50% deri në 27.50%, në varësi të:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë.
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë.

  NEI     27.45% deri në 31.25%

 

 

Shembull  
Shuma 200,000 lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi mujor 2.042%
Interesi Vjetor 24.50%
Komisioni në përqindje 1%
Komisioni në vlerë 600 lekë
NEI 30.11%

 

Ju lutemi klikoni këtu për fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor
• Per informacione të mëtejshme mbi interesin efektiv, ju lutemi klikoni ketu 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
80,0004,37124
200,0008,21936
Apliko!