fbpx

KREDI BUJQËSORE “BESA TURIZËM”


Fondi BESA ju ofron zgjidhjen më të mirë – Kredinë Bujqësore ”BESA TURIZËM”

Kredia “BESA TURIZËM” synon financimin e bizneseve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit apo personat që duan të hapin një aktivitet në këtë sektor.

Me kredinë “Besa Turizëm” ju mund të vendosni vetë se sa do të jetë kësti që do të shlyeni në muaj.
Procedurat e aplikimit janë shumë të thjeshta dhe transparente!

Na vizitoni në njërën nga degët më të afërta të Fondit BESA, dhe stafi ynë do ju mirëpresë.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA E KREDISË deri në 6,000,000 Lekë
  MONEDHA  Lek
  AFATI  Deri në 7 vjet (84 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo të
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit.
  INTERESI VJETOR 15% deri në 20%

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  NEI   

 

Shembull:

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)Garancia
500,00014,95048RBS
800,00023,50048Hipotekë
1,500,00037,28060Hipotekë

*Shifrat janë orientuese.

**Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

KREDI BUJQËSORE “BESA AGRO”


    

• Jeni të interesuar që të zgjeroni fermën tuaj?
• A dëshironi të ndërtoni një serë, të blini fara apo makineri moderne bujqësore?
• Dëshironi të shtoni blegtorinë apo të përpunoni produktet blegtorale?

Fondi BESA ju ofron zgjidhjen më të mirë – Kredinë Bujqësore ”BESA AGRO”

Me kredinë bujqësore ju mund të vendosni vetë se sa do të jetë kësti që do të shlyeni në muaj.
Procedurat e aplikimit janë shumë të thjeshta dhe transparente! Na vizitoni në njërën nga degët më të afërta të Fondit BESA, dhe stafi ynë do ju mirëpresë.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  INTERESI VJETOR

15% deri në 20%

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

 

  SHUMA E KREDISË deri në 6,000,000 Lekë
  MONEDHA  LEK
  AFATI  Deri në 7 vjet (84 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo të
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit. Shuma e pagesës do të llogaritet bazuar në të ardhurat mujore të klientit.
  INTERESI VJETOR 15% deri në 20%

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  NEI  

  

Shembul:

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)Garancia
500,00014,95048BS
800,00023,50048Hipotekë
1,500,00037,28048Peng/Dorëzani

*Shifrat janë orientuese.
**Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.
Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje

 

 

Për informacione të mëtejshme  ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Elbasanit. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomiko Të ketë të paktën 1 ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore & Pogradec. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:  Të kenë diplomë të shkollës ...