Për informacione më të detajuara në lidhje me produktet dhe shërbimet tona, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni në një nga format e mëposhtme të kontaktit. Ne do të jemi të gatshëm t’ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju lutem shkarkoni skedarin tonë për çdo remonstance.

  

 

Na kontaktoni:


  

  

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.