fbpx

Zhvillimi Institucional

 

1994:

Fillimi i aktivitetit si Departament i Mikrokredisë Urbane në kuadër të Fondit të Zhvillimit Shqiptar.

1999:

Themelimi i Fondacionit BESA si një organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, me Themelues Fondacionin Soros.

2008:

Vendimi për transformimin nga OJF në kompani aksionare, në përputhje me legjislacionin shqiptar.

2008:

Licencimi nga Banka e Shqipërisë si Institucion Financiar Jo-Bankë.

2009:

Transferimi i aseteve dhe stafit të Fondit BESA tek Fondi BESA sh.a.