Zhvillimi Institucional

 

1994:

Fillimi i aktivitetit si Departament i Mikrokredisë Urbane në kuadër të Fondit të Zhvillimit Shqiptar.

1999:

Themelimi i Fondacionit BESA si një organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, me Themelues Fondacionin Soros.

2008:

Vendimi për transformimin nga OJF në kompani aksionare, në përputhje me legjislacionin shqiptar.

2008:

Licencimi nga Banka e Shqipërisë si Institucion Financiar Jo-Bankë.

2009:

Transferimi i aseteve dhe stafit të Fondit BESA tek Fondi BESA sh.a.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.