fbpx

KREDI “VETËM PËR TY”


Tani mund të blini gjithçka me Kredinë “Vetëm për ty”:

– modelin e fundit të telefonit,
– laptopin e preferuar,
– pajisje elektroshtëpiake,
– mund të plotësoni çdo nevojë, pa u shqetësuar për paratë.

Fondi Besa ju mundëson financimin e produkteve që dëshironi brenda pak minutash.

Nëse keni nevojë të bëni zgjidhje të shpejtë dhe të thjeshtë, kjo kredi është zgjidhja ideale për ju!

Aprovimi:  30 minuta
Vetëm me Kartë Identiteti!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA  Nga 30,000 deri në 200,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  5%
  KOLATERALI         Pa Kolateral
  DORËZANËS/ GARANT        Pa Dorëzanës, Pa Garant
 RIPAGIMI I KREDISË      Flat  – këstet e kësaj kredie janë të barabartë për të gjithë periudhën e shlyerjes.
  INTERESI VJETOR -Nga 30,000 deri në 100,000 Lekë norma e interesit 37%

-Nga 100,001 deri në 200,000 Lekë norma e interesit 35%

  NEI    

 

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

Tani është më e thjeshtë!

KREDI PËR INVESTIME NË BANESË


 

Ambientet e banesës tuaj nuk kanë të bëjnë vetëm me vendosjen e një çatie dhe katër mureve. Ato janë reflektim i stilit dhe personalitetit tuaj. Mbajtja e tyre në gjendje të mirë kërkon rinovimin herë pas here, sepse estetika dhe komoditeti kanë rëndësi aq sa vendndodhja dhe cilësia e ndërtimit. Nëse ju nevojiten fonde për të rinovuar ambientet e shtëpisë suaj, tashmë keni “Kredinë për Investime në Banesë” nga Fondi BESA.

1. Investo ne Banese, Kliko këtu
2. Kursimi i Energjisë, Kliko këtu
3. Kredi për Investime në Banesë,
– Leaflet A2 – Prodhimi vetjak i energjisë, Kliko këtu
– Leaflet A2 – Kursimi i energjise, Kliko këtu

Objekti i produktit të kredisë:
Ky produkt do të jetë i orietuar ndaj individëve/familjeve, të cilët dëshirojnë që të investojnë për:

 • Përmirësimin/ Rinovimin e apartamentit/ shtëpisë së banimit
 • Zgjerimin e apartamentit/ shtëpisë së banimit
 • Blerje toke dhe/ose mbulimin e shpenzimeve të dokumentacionit, për qëllime banimi ose investimi (psh.pa pagesë të tarifave për legalizimin e shtëpisë etj.).

Përfituesit:

  • Çdo individ që i lind nevoja të përmirësojë kushtet e shtëpisë së tij, të bëjë një shtesë, mobilim të ri, apo për mirëmbajtjen e saj.

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 1,500,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 5 vjet (60 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  INTERESI VJETOR   21% deri në 25.2% 
  NEI   23.14% deri në 28.32% 
 RIPAGIMI I KREDISË      •  Flat  – kjo është e barabartë për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
90,0004,70524
150,0005,79136

KREDI PËR GRATË


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën ekonomike të komunitetit, si dhe përmirësimin e kushteve të familjeve të tyre.

Objekti i produktit të kredisë:

“KREDIA PËR GRATË” është kredi e dizenjuar enkas për gratë:

 • Që dëshirojnë të realizojnë ëndërrat dhe dëshirat e tyre konsumatore .

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka nevojë të përballojë shpenzimet urgjente.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 200,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      Flat  – kjo është barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
  INTERESI EFEKTIV 29%
  NEI     33.18%

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
90,0003,77136
200,0007,08548

KREDIA KONSUMATORE


 

Kredia Konsumatore ju mbështet në realizimin e dëshirave tuaja!

Për të gjithë ju që dëshironi të blini pajisje të reja, makinën, të shkoni me pushime, tani vendimi është më i lehtë sepse Fondi BESA është pranë jush me Kredinë Konsumatore!

Nëse keni nevojë për financim deri në vlerën 600.000 Lekë për nevoja konsumatore, ju mund të merrni kredi shpejt dhe lehtë.

 • – Kredia Konsumatore përshtatet në afate dhe shumë sipas nevojave dhe kërkesave tuaja.
 • – Kredia ju transferohet direkt në llogarinë tuaj, sapo të nënshkruhet kontrata.
 • –  Ne pranojmë kthimin e kredisë edhe para afatit, pa asnjë kosto shtesë.

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA  Deri në 600,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 4 vjet (48 muaj)
  KOMISIONI  1.5-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Peng, Dorëzani
 RIPAGIMI I KREDISË      Në preferencë të klientëve:
•  Flat  – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
•  Declining  – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur dhe këstet e kredisë duke u marrë.
  INTERESI VJETOR Duke filluar nga 27%

  NEI      

 

 

Shembull  
Shuma 300,000 lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi mujor 2.25%
Interesi Vjetor 27%
Komisioni në përqindje 3%
NEI 30.11%

 

Ju lutemi klikoni këtu për fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
80,0004,55024
300,00010,28548
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...