fbpx

Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

 

Burimet njerëzore janë një faktor i rëndësishëm në suksesin e Fondit BESA sh.a. I gjithë stafi i Fondit BESA sh.a. kanë Diplomë Universiteti në degë të ndryshme; pjesa më e madhe e tyre janë diplomuar në Fakultetet e Ekonomisë. Një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të Burimeve Njerëzore ka qenë trajnimi i stafit kryesisht në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, në Institucione të ngjashme. Stafi ynë mund të përshkruhet si staf me eksperiencë, i motivuar, i ndershëm dhe i hapur për të mësuar të rejat.

Trajnime

Zhvillimi i aftësive të stafit në Fondin BESA sh.a. është i rëndësishëm për të arritur performancë të lartë dhe sukses. Kapaciteti i drejtuesve dhe menaxherëve kombinohet me aftësitë menaxheriale të stafit në të gjithë hallkat e institucionit.

Duke qenë se ne i konsiderojmë njerëzit një aset, jemi të përkushtuar të krijojmë një kulturë të vazhdueshme të mësuari brenda institucionit që synon ngritjen dhe përmirësimin e kapacitetit të stafit. Përveç fondeve të disponueshme, ne besojmë se suksesi ynë është bërë i mundur në sajë të stafit të trajnuar, fleksibël dhe efektiv në përballimin e sfidave dhe përmbushjen e objektivave.

Për këtë arsye, çdo vit hartohen plane për trajnimin e stafit ku përcaktohen format e ndryshme të zhvillimit, duke filluar nga një orientim i mirë-dizenjuar, që mund të ndihmojnë në sigurojmë një staf produktiv dhe të kënaqur deri në trajnime për aftësi specifike, duke i drejtuar dhe këshilluar (në lidhje me trajnimin) dhe shkëmbimin e eksperiencës.

Trajnimi dhe zhvillimi është një proces i vazhdueshëm që synon përmirësimin e performancës së stafit në pozicionin aktual: duke përmirësuar eficencën dhe produktivitetin e tyre dhe duke forcuar bazën për arritjet afatgjata. Në anën tjetër, së bashku me avantazhet e përgjithshme në institucion, duke marrë trajnimin e duhur, shtohet kënaqësia e stafit në punë duke pasur një njohuri më të thelluar lidhur me detyrat e tij dhe duke rritur konfidencën e tyre, gjë e cila shton gjithashtu entuziazmin për punën dhe përkushtimin në institucion.

  

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...