fbpx

FONDI BESA sh.a.

30,573

Klientë
aktiv

13.1 miliardë

Portofoli i
kredisë

82

Zyra në
rrethe

581

Punonjës
Total

231,515

Kredi
Kumulative

83,9 Miliardë

Disbursime
Kumulative
 

Raporte Vjetore

Fondi BESA është një ndër institucionet më të mëdha mikrofinanciarë në Shqipëri, i cili u ofron individëve kredi mikro, të vogla dhe të mesme për të hapur, zgjeruar dhe zhvilluar aktivitete fitimprurëse.

Ne përpiqemi t’i shërbejmë klientëve tanë me zgjidhje të thjeshta, të favorshme dhe financiarisht të përshtatshme, të ndërtuara për t’ju përgjigjur nevojave, dëshirave, preferencave dhe pritshmërive të klientëve si dhe për të krijuar lidhje afatgjata me ta. Synimi ynë kryesor është të mbështesim klientët për t’u bërë financiarisht dhe ekonomikisht të pavarur, në mënyrë që të realizojnë ambiciet e tyre për zhvillim dhe mirëqenie, pa mbështetjen tonë në të ardhmen.

Në të gjithë veprimtarinë e tij Fondi BESA vë në fokus klientët dhe interesat e tyre duke u munduar në këtë mënyrë të balancojë objektivat e veta financiare me ato sociale. Me 30,573 klientë aktivë, ne synojmë të jemi lider të këtij tregu në Shqipëri.

Me 82 zyra në gjithë Shqipërinë, ne synojmë të jemi të pranishëm atje ku ka nevojë për zhvillim, duke i ofruar akses mijëra njerëzve, duke u përpjekur t’i mbështesim ata me shërbime financiare, duke krijuar lidhje ndërmjet klientëve dhe mundësive dhe duke kontribuar në një zhvillim më të madh ekonomik të vendit.

Shikoni dokumentin për një informacion më të plotë.

Mbi bazë të të dhënave të grumbulluara nga “MIX-Market” si dhe analizat e kryera nga kompanitë e njohura në rating si “Micro-Credit Ratings International Ltd” dhe “MicroRate”, revista “Forbes” ka publikuar listën e këtyre institucioneve. Vlerësimi është bërë duke u bazuar në disa tregues kryesore si portofoli i kredisë, shpenzimet, cilësia e portofolit etj. Sipas këtij vlerësimi Fondi BESA renditet ndër 50 Institucionet mikrofinanciare më të mira në botë.

Kliko për të parë rezultatet