fbpx

Objektivat Kryesore Operacionale

 

  • Ruajtja e një portofoli në vlerën prej 20 Miliardë lekë gjatë tre viteve të ardhshme (2023-2024-2025), me një klientelë aktive prej 50,000klientësh.
  • Ruajtja e një portofoli në risk jo më shumë se 4-5% në tre vitet e ardhshme.
  • Rritja e produktivitetin dhe eficencës së stafit.
  • Krijimi i infrastukturës së nevojshme për implementimin e shërbimeve dhe produkteve të tjera, që do të ndikojë në përmirësimin e efiçencës financiare të aktivitetit të Fondit BESA sh.a.
  • Ruajtja dhe përmirësimi i vetë-qëndrueshmërisë financiare në tre vitet e ardhshme.
  • Ruajtja e treguesve dhe indikatorëve në përputhje me rregulloret e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë.