fbpx

Objektivat Kryesore Operacionale

 

  • Ruajtja e një portofoli në vlerën prej 20 Miliardë lekë gjatë tre viteve të ardhshme (2023-2024-2025), me një klientelë aktive prej 50,000klientësh.
  • Ruajtja e një portofoli në risk jo më shumë se 4-5% në tre vitet e ardhshme.
  • Rritja e produktivitetin dhe eficencës së stafit.
  • Krijimi i infrastukturës së nevojshme për implementimin e shërbimeve dhe produkteve të tjera, që do të ndikojë në përmirësimin e efiçencës financiare të aktivitetit të Fondit BESA sh.a.
  • Ruajtja dhe përmirësimi i vetë-qëndrueshmërisë financiare në tre vitet e ardhshme.
  • Ruajtja e treguesve dhe indikatorëve në përputhje me rregulloret e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë.
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per Qytetin e KORÇES. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...