CONSUMERS LOAN


Loans that support realizing your desires!

For all of you who want to renovate your home, buy new furniture, repair your car, or travel, now the decision is easier because Fondi BESA is close to you with the Consumer Loan.

If you need funding up to 1,000,000 ALL for consumer needs, you can get the loan quickly and easily.

• Consumer Loans fits to your needs and requirements regarding the term and amounts.
• The loan is transfer redirectly to your account once the con tract is signed.
• We allow you to repay the loan in advance at no extra cost

  

LOAN CHARACTERISTICS:

   

  AMOUNT   Maximum amount 1,000,000 ALL
  TERM   Maximum Term 6 years (72 months)
  FEE   Fondi BESA sh.a applies fee that varies from 1-4% depending on the loan terms.
  COLLATERAL          Mortgage; Lien; Pledge; Endorsement
Value of collateral should be 150% of the loan amount.

 
 

Example:

 

Loan AmountMonthly Instakkment Term (month)
500,00019,93336
1,000,00032,60248

  

Figures are approximate. For accurate figures, you need to get the right information at your nearest office of Fondi BESA in your city.

• Please download the Standardized Pre-contractual Information Leaflet

  

Apply!

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.