Management Team

 

A/Prof.Dr. BAJRAM MUÇAJ

Executive Director

ERISA MITA

Director, Marketing Department

EDLIRA QOLI

Director, Human Resources and Services Department

IRMA MITRUSHI

Director, Finance Department

ALMA STAFA

Director, Micro & Small Credit Department

PRANVERA GJIKA

Director, Medium & Large Credit Department

ORJANA GJEBREA

Director, Internal Audit Department

ALBAN KOKALARI

Director, Information Technology Department

DESARA SINA

Director, Risk Management Department

LUIZA SHEHU

Director, Legal Department

A/Prof.Dr. ALTIN MUÇA

Director, Dept Collection Department

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.