International Labor Organization

International Labor Organization

Spanish Cooperation Agency

Spanish Cooperation Agency

EBRD

EBRD

Black Sea Trade And Development Bank

Black Sea Trade And Development Bank

European Union

European Union

Organization for Security and Co-operation in Europe Presence in Albania

Organization for Security and Co-operation in Europe Presence in Albania

Albanian Goverment

Albanian Goverment

World Bank

World Bank

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank

IFC

IFC

Symbiotics

Symbiotics

ResponsAbility

ResponsAbility

European Investment Fund

European Investment Fund

Open Society Institute “OSI”

Open Society Institute “OSI”NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.